Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 48 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Aktuálně

Startuje soutěž na část dálnice D4 formou PPP

Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru, tzv. PPP projekt. Soukromá společnost pak bude mít 25 let na starosti provoz a údržbu nové dálnice. Dostavba D4 začne nejdříve za dva roky.

"V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravovat na jiné modely financování, jako je právě PPP. Do budoucna bychom tímto způsobem rádi stavěli tam, kde máme ucelený úsek dálnice v délce aspoň 30 km a získáme platné územní rozhodnutí. V úvahu přichází například D35 nebo D6," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Zájemci mohou své žádosti o účast předkládat do 2. července 2018, poté proběhne jejich vyhodnocení a takzvaný shortlisting, tedy omezení počtu účastníků na čtyři uchazeče, a to na základě počtu obdobných realizovaných PPP projektů. Čtyři konsorcia s nejvíce referenčními PPP projekty budou následně vybrána k dalšímu jednání se zadavatelem v soutěžním dialogu.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že za stavbu dálnice a její provoz zaplatí vítězi kolem 25 miliard korun. Hodnota tendru byla v souladu s celosvětovou praxí stanovena jako součet nominálních plateb za dostupnost za celé období trvání smlouvy. Konečnou výši roční platby za dostupnost určí až veřejná soutěž. "Vítězný uchazeč dálnici nejen dostaví, bude zároveň hlídat kvalitu odvedené práce a 25 let zajišťovat i její provoz a údržbu, předávat dálnici státu musí v bezvadném stavu," dodává ministr Ťok.

Vláda schválila záměr ministerstva dostavět zbývající část D4 pomocí PPP v lednu 2016. Ministerstvo dopravy uzavřelo v následujícím roce smlouvu se sdružením společností White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomáhají s přípravou projektu a výběrem koncesionáře. Oproti předpokládané ceně v úrovni 79 milionů korun stát díky veřejné soutěži na poradenství pro PPP ušetřil více než 50 milionů korun. Celý zbývající úsek D4 už má platná územní rozhodnutí, nyní se vyřizuje nové stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Pokračují také výkupy pozemků v celé délce zbývající trasy.


Zdroj: Ministerstvo dopravy
Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2018

Dne 4. 5. 2018 schválil výbor SFDI následující příspěvky:

Na křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou ve výši 370,6 mil. Kč 

Výbor SFDI schválil příspěvky na "financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou" pro rok 2018. Tyto příspěvky jsou určeny jednotlivým obcím, které často nemají dostatek finančních prostředků na finančně náročné opravy či výstavbu komunikací, které kříží státní či krajskou infrastrukturu. V letošním roce bylo podpořeno celkem 9 akcí částkou ve výši 370,564 mil. Kč.

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy ve výši 53 mil. Kč

Výbor SFDI schválil příspěvky na "financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy" pro rok 2018. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 8 akcí s celkovou výší příspěvku 53,205 mil. Kč.

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH II. a III. TŘÍDY 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 27,8 mil. Kč

Výbor SFDI schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již druhým rokem. Na rok 2018 byl schválen příspěvek pro celkem 14 letišť ve výši 27,75 mil. Kč.

VYBAVENÍ LETIŠŤ 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Historicky nejvyšší příspěvek na cyklostezky

Výbor SFDI schválil letošní příspěvky na Výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Celkově byl schválen příspěvek pro 48 akcí s limitní výší příspěvku 348,8 mil. Kč. Výstavbou podpořených cyklostezek dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů, případně i chodců tam, kde se jedná o cyklostezku smíšenou. Mezi schválenými akcemi jsou nově i tři žádosti na krajské cyklostezky, což je trend, který by měl v dalších letech zlepšit možnosti budování cyklostezek propojujích jednotlivé obce.

CYKLOSTEZKY 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 


Archiv novinek