Členové

Podmínky členství

Členství ve Sdružení je otevřeno všem právnickým osobám působícím v oblasti silničního stavitelství a silničního hospodářství v České republice. Členství ve Sdružení je řádné a čestné.

O přijetí do Sdružení rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti. Vstup musí být doporučen nejméně třemi členy Sdružení jako ručiteli.

Členové jsou mimo jiné povinni účastnit se prostřednictvím statutárního zástupce jednání správní rady a platit ve stanovených termínech smluvně sjednané platby na činnost Sdružení. Členství ve Sdružení přináší členům společné zastupování při hájení zájmů oboru a volný přístup ke všem informacím, materiálům a aktivitám týkajících se společných zájmů členů.

Prostřednictvím Sdružení mohou jeho členové získat kolektivní členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice a přístup k informacím z EAPA (European Asphalt Pavement Association).

Členství ve Sdružení může zaniknout ve smyslu stanov buď z vůle člena, nebo Sdružení.

Členové Sdružení pro výstavbu silnic 

(stav k 20. 3. 2018)

AF-CITYPLAN s.r.o.
ALPINE Bau CZ a.s.
BITUNOVA spol. s r.o.
BÖGL a KRÝSL, k.s.
CIUR a.s.
COLAS CZ, a.s.

CONSULTEST s.r.o.
Českomoravský štěrk, a.s.
Doprastav, a.s., org. složka Praha
EMEXKON s.r.o
EUROVIA CS, a.s.
Exact Control System a.s.
Froněk, spol. s r.o.
HBH Projekt spol. s r.o.
HOCHTIEF CZ a.s.
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Kámen a písek, spol. s r.o.
KÁMEN Zbraslav, a.s.

M - SILNICE a.s.

MADOS MT s.r.o.

METROPROJEKT Praha a.s.
METROSTAV a.s.
OAT, s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
OMV Česká republika, s.r.o.
Porr a.s. 
PRAGOPROJEKT, a.s.
PUDIS a.s.
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
SAT s.r.o.
SILMEX s.r.o.
SILNICE GROUP a.s.
Silnice Horšovský Týn a.s.

Silnice Klatovy a.s.

Skanska a.s.
SMP CZ, a.s.
SQZ, s.r.o.
STRABAG a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
TPA ČR, s.r.o.
VESIBA s.r.o., divize svodidel
VIAKONTROL, spol s r.o.
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby, společnost
        s ručením omezeným

ZNAKON, a.s.
 

Čestní členové Sdružení pro výstavbu silnic 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací 

 Společnost  Kontaktní osoba
Kontaktní údaje
AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Ing. Ivo Šimek, CSc.
ředitel a jednatel
Ing. Milan Komínek
zástupce ve Sdružení
602 715 194
ivo.simek@afconsult.com
603 261 796
milan.kominek@afconsult.com
ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Peter Russegger
jednatel
601 531 819
peter.russegger@alpine.cz
BITUNOVA spol. s r.o.
Havlíčkova 4923
586 01 Jihlava
Ing. Břetislav Sháněl
ředitel a prokurista
606 604 854
bretislav.shanel@bitunova.eu
BÖGL a KRÝSL, k.s.
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Doručovací adresa:
Dvořákova ul. 998, 334 41 Dobřany
Josef Krýsl, jednatel
Ing. Pavel Mařík
zástupce ve Sdružení
info@boegl-krysl.cz
602 105 089
pmarik@boegl-krysl.cz
CIUR a.s.
Malé náměstí 142/3
110 00 Praha 1
Mgr. Michal Urbánek, předs. představ.
Ing. Mojmír Urbánek, člen představ.
602 236 351, murbanek@ciur.cz
737 250 051, urbanek@ciur.cz
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
Ing. Tomáš Krones, generální ředitel
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství
286 003 501-2, colas@colas.cz
601 555 156
pavel.hudler@colas.cz
CONSULTEST s.r.o.
Veveří 95, 662 37 Brno
Poštovní adresa:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Ing. Květoslav Urbanec
jednatel
603 229 059
urbanec@consultest.cz
Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Ing. Karel Lorek
člen představenstva
Ing. Robert Zelníček
provozní ředitel
544 122 114
karel.lorek@cmsterk.cz
602 584 942
robert.zelnicek@cmsterk.cz
Doprastav, a.s., org. složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8
Mgr. Martin Tutka, vedoucí závodu
Ing. Zdeněk Soukup
zástupce ve Sdružení
martin.tutka@doprastav.cz
731 601 430  zdenek.soukup@doprastav.cz
EMEXKON s.r.o.
Letenská 121/8
118 00 Praha 1
Ing. Milan Matzenauer
jednatel
737 997 999
milan.matzenauer@emexkon.cz
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1
Ing. Martin Borovka, generální ředitel
Ing. Josef Roubíček
604 555 585
sekretariat@eurovia.cz
224 951 219
josef.roubicek@eurovia.cz
Exact Control System a.s.
Papírenská 113/3
160 00 Praha 6
Ing. Marek Přikryl, Ph.D.
předseda představenstva
775 787 032
marek.prikryl@teamexact.com 
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník
Ing. Jaroslav Froněk, jednatel
Ing. Kamil Hrbek, provozní ředitel
313 517 276, jaroslav.fronek@fronek.cz
608 772 556, kamil.hrbek@fronek.cz
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno
Ing. Radovan Hrnčíř
jednatel a ředitel
603 452 696
r.hrncir@hbh.cz
HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva
Ing. Pavel Kubasa
ředitel divize Dopravní stavby
283 841 851
info@hochtief.cz
tomas.bilek@hochtief.cz
737 255 884
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299
Louky, 763 02 Zlín
RNDr. Jaromír Čevelík, gener. ředitel
Ing. Jiří Růžička
603 826 940, itc@itczlin.cz
737 203 195, jruzicka@itczlin.cz
Kámen a písek, spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
Ing. Otakar Veselý, jednatel
Ing. Pavel Fučík, jednatel
380 711 424
otakar.vesely@kamen-ck.cz
602 494 183
pavel.fucik@kamen-ck.cz
KÁMEN Zbraslav, a.s.
Žitavského 1178
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Ing. Tomáš Nezbeda, generální ředitel
Jiří Kohout
257 285 115, info@kamenzbraslav.cz
602 441 060 jiri.kohout@kamenzbraslav.cz
M - SILNICE a.s.
ředitelství:
Husova 1697, 531 61 Pardubice
Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové
Ing. Zdeněk Babka
ředitel
602 152 754
zdenek.babka@msilnice.cz
MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivo Muthsam
jednatel
603 223 230
muthsam@madosmt.cz
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
Ing. David Krása, generální ředitel
Ing. Petr Vyskočil
296 325 152
krasa@metroprojekt.cz
605 224 719
vyskocil@metroprojekt.cz
METROSTAV a.s.
Koželužská 2246
180 00 Praha 8
Ing. Jiří Bělohlav, generální ředitel
Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize 4
266 710 179
belohlav@metrostav.cz
602 461 891
neuwirth@metrostav.cz
OAT, s.r.o.
Nedokončená 363
102 00 Praha 10
Ing. Jaroslav Hvízdal
jednatel a ředitel
602 246 163
jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
660 02 Brno - střed
Ing. Tomáš Nossek, pověřený
obchodní a technický ředitel
Ing. Pavel Novotný
ředitel divize Silniční stavitelství
541 571 111
tnossek@ohlzs.cz 
602 259 809
pavel.novotny@ohlzs.cz 
OMV Česká republika, s.r.o.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Ing. Jan Martínek
731 130 571
jan.martinek@omv.com
Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
Ing. Antonín Daňa
ředitel
267 226 303
dana@porr.cz
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
Ing. Vladimír Veselý
226 066 220
svobodam@pragoprojekt.cz
veselyv@pragoprojekt.cz
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
Ing. Martin Höfler, předseda představ.
Ing. Jan Vlček, člen představenstva
603 828 671, martin.hofler@pudis.cz
267 004 277, jan.vlcek@pudis.cz
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sulkov 666
330 21 Líně
Pavel Foltýn
jednatel společnosti
602 406 602
pavel.foltyn@saferoad.cz
SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa
Ing. Dušan Drahoš
ředitel
602 258 107
drahos@sam-cl.cz
SAT s.r.o.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Poštovní adresa:
Mírová 284/26, 417 03 Dubí u Teplic
Radek Kudlička
606 606 177
radek.kudlicka@sat-roads.com
SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
Poštovní adresa:
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Ing. František Fryš, jednatel
Ing. Milan Štěrba, ředitel
Ing. Petr Laušman
602 105 499, f.frys@swietelsky.cz
606 610 248, m.sterba@swietelsky.cz
602 356 911, p.lausman@swietelsky.cz
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Ing. Karel Rypl,
předseda představenstva
Petr Duchek
místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Hofmann
manager pro strategii
602 284 834
info@silnicegroup.com
725 058 367
hofmann@silnicegroup.com 
Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad Rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
Ing. Josef Ředina
zmocněn k vedení společnosti
602 688 811
josef.redina@colas.cz
Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190
P.O.Box 62
339 55 Klatovy
Ing. Ladislav Koláčný, ředitel
Jan Švec
602 260 265
777 700 701
klatovy@silnice-klatovy.cz
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8
Divize Silniční stavitelství
Pavelkova 6/1133
772 11 Olomouc
Ing. Michal Reiter, výkonný ředitel divize Silniční stavitelství
603 766 202
michal.reiter@skanska.cz
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
Ing. Martin Doksanský, generální ředitel
Ing. Antoním Brnušák
222 185 230
doksansky@smp.cz
602 645 835
brnusak@smp.cz
SQZ, s.r.o.
U Místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc - Nová Ulice
Ing. Jiří Prokop, MBA
jednatel a ředitel
602 683 111
prokop@sqz.cz
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
222 868 174
ondrej.novak@strabag.com
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská čp. 495
370 04 České Budějovice
Ing. František Fryš
Ing. Petr Čížek
602 105 499, f.frys@swietelsky.cz
602 220 396, p.cizek@swietelsky.cz
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
IBC, budova C, Pobřežní 3/620
186 00 Praha 8
Miroslav Štěpán
ředitel divize
725 736 039
miroslav.stepan@total.com
TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice
Ing. Jan David
jednatel
602 194 686
jan.david@tpaqi.com
VESIBA s.r.o.
divize svodidel
Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
Poštovní adresa:
Zirkon Office, Sokolovská 84
186 00 Praha 8 - Karlín
Miloslav Veselý
jednatel
602 379 532
vesiba@seznam.cz 
VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18
158 00 Praha 5
Ing. Václav Neuvirt, CSc., jednatel
Petr Neuvirt
602 223 590, neuvirtv@viakontrol.cz
602 378 610, neuvirtp@viakontrol.cz
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
Ing. Karel Valenta
jednatel
731 541 753
vialit.sobeslav@volny.cz
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
415 99 Teplice
Ing. Pavel Procházka, jednatel
Ing. Adam Sinevič

606 859 122, sinevic@vhs.cz
ZNAKON, a.s.
Sousedovice čp. 44
386 01 Strakonice
Vladimír Kotrch,
předseda představenstva
Ing. Tomáš Havlík
602 109 910, kotrch@znakon.cz
733 735 056, havlik@znakon.cz