Odborné akce


Školení BIM v dopravních stavbách

Školení se uskuteční dne 29. ledna 2020 v Praze a dne 11. března 2020 v Brně. Přihlásit se budete moci od poloviny října.

Upoutávka a program školení 


Konference Asfaltové vozovky 2019

Konference se uskuteční ve dnech 26. - 27. listopadu 2019 v Českých Budějovicích.

Pozvánka s programem

Podrobný program konference 

Online objednávka firemní prezentace 

Online přihláška 

Online rezervace ubytování

Upoutávka na konferenci AV 2019 s tématy

Nabídka firemní prezentace (ve formátu pdf)

Program konference (ve formátu pdf)


Konference Projektování pozemních komunikací 2019

Konference se uskutečnila dne 28. května 2019 v Praze za rekordní účasti 264 posluchačů!

Prezentace ke stažení

Program konference

Upoutávka na konferenci PPK 2019

Více informací na www.konference-projektovani.cz


Workshopy SILNIČNÍ AKADEMIE 4

Sdružení pro výstavbu silnic ve spolupráci se společností VIAKONTROL, spol. s r.o., realizovalo již čtvrtý cyklus workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE.
Témata workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE 4
.
Podrobný program dne SILNIČNÍ AKADEMIE 4.

Zhodnocení workshopu SILNIČNÍ AKADEMIE 4, leden - březen 2019 včetně příloh:
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí 


Školení STEPS 10 Projektování silnic a dálnic a STEPS 11 Recyklace vozovek

Školení se uskutečnila od ledna do března 2019, viz Přehled kurzů s uvedením termínu a místem konání 

Upoutávka a program STEPS 10 Projektování silnic a dálnic

Upoutávka a program STEPS 11 Recyklace vozovek

Prezentace ke stažení (ve formátu pdf):
STEPS 10 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
TP188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a TP225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

STEPS 11 Recyklace vozovek
Recyklace netuhých vozovek - úvod do problematiky
ČSN 73 6141 Požadavky na R-materiál určený do asfaltových směsí
Vyhláška, která stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
Revize ČSN 73 6121 - změny v použití asfaltových pojiv a zvýšení limitů pro používání R-materiálu
Změny v TKP kap. 7 Hutnění asfaltové vrstvy
Recyklace na místě
Použití betonového recyklátu v cementobetonovém krytu 

Fotky naleznete ve fotogalerii

Zhodnocení školení STEPS 10 - Projektování silnic a dálnic včetně příloh:
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí 

Zhodnocení školení STEPS 11 - Recyklace vozovek  včetně příloh:
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí 


Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018

Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018 se uskutečnila ve středu 28. listopadu 2018 v OREA Hotel Voroněž, Brno.

Program konference

Upoutávka na konferenci s tématy (soubor ve formátu pdf)

Více informací na www.pvpv.sdruzeni-silnice.cz.


Workshopy SILNIČNÍ AKADEMIE 3

Sdružení pro výstavbu silnic ve spolupráci se společností VIAKONTROL, spol. s r.o., realizuje již třetí cyklus workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE. 

Termíny workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE 3

Podrobný program školení SILNIČNÍ AKADEMIE 3

Informace o workshopech Silniční akademie

Program jednotlivých workshopů:
- Asfalty a asfaltová pojiva v silničním stavitelství (výroba, postup návrh pro použití, aplikace, zkoušení)
- Asfaltové směsi (horké i studené)
- Údržba a opravy vozovek

Upoutávka na workshopy Silniční akademie. Kurzy se konají v areálu společnosti VIAKONTROL, spol. s r.o., Podnikatelská 539, Praha 9  Běchovice, PSČ 190 11. Mapa příjezdu, možnost parkování.

Zhodnocení workshopu SILNIČNÍ AKADEMIE 2 (duben až červen 2018) včetně příloh
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí 

Zhodnocení workshopu SILNIČNÍ AKADEMIE 2018 k 16. 3. 2018 včetně příloh
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí
4) Přehled termínů na jednotlivé workshopy duben - červen 2018


Kulatý stůl k zadávání veřejných zakázek na základě ekonomické výhodnosti

Kulatý stůl se uskutečnil dne 24. 4. 2018 na Státním fondu dopravní infrastruktury za účasti zástupců rakouské ASFINAG, SFDI, ŘSD ČR, SŽDC a ÚOHS.  Fotogalerie.

Závěry kulatého stolu - Budou vybíráni dodavatelé na základě kvality?

Prezentace ke stažení:
Prezentace ASFINAG (originál, v anglickém jazyce)
Prezentace ASFINAG (překlad do českého jazyka)
Prezentace SFDI
Prezentace ŘSD ČR
Prezentace SŽDC


Školení STEPS 9 Nízkohlučné povrchy vozovek

Školení STEPS 9 probíhalo od ledna do března 2018, viz Přehled kurzů s uvedením termínu a místem konání 

Témata školení:
- TP 259 − Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností
- Hygienické limity hlukových měření
- Měření metodou CPX
- Zkušenosti z aktualizace nízkohlučných povrchů

Podrobný program školení STEPS 9.

Upoutávka a informace o školení STEPS 9.

Fotky z jednotlivých kurzů viz fotogalerie.

Prezentace ke stažení (ve formátu pdf):
Problematika hluku ze silniční dopravy (Ing. Libor Ládyš)
Měření a vyhodnocení hlučnosti povrchů pozemních komunikací (Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.)
TP 259 a asfaltové směsi obrusných vrstev se sníženou hlučností (Ing. Jan Valentin, Ph.D. / Ing. Petr Mondschein, Ph.D.)
Požadavky na materiály, různé technologie a zkušenosti z realizace (Ing. Petr Bureš / Ing. Jiří Fiedler)

Zhodnocení školení STEPS 9 - Nízkohlučné povrchy vozovek včetně příloh:
1) Přehled účasti na školení
2) Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3) Zastoupení jednotlivých profesí


Konference Asfaltové vozovky 2017

Dvanáctá konference Asfaltové vozovky se uskutečnila ve dnech 28. - 29. 11. 2017 (úterý, středa) v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Účast byla rekordní, přes 550 delegátů!

Prezentace všech přednášejících, fotogalerie a videozáznamy i vystoupení hostů v úvodní slavnostní části konference jsou k dispozici na  www.asfaltove-vozovky.czSeminář k elektronické fakturaci


Dne 4. 10. 2017 se uskutečnil za účasti zástupců SFDI, ŘSD ČR a SŽDC seminář k elektronické fakturaci v dopravním stavitelství. Seminář se uskutečnil za účelem informování hlavních investorů a jejich dodavatelů k povinnosti, která vyplývá z usnesení vlády č. 347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy. Z nařízení vyplývá povinnost zajistit do 31. 12. 2017 úpravy příslušných interních směrnic a metodických postupů, a do 31. 12. 2018 ve svých úřadech a jim podřízených organizačních složkách státu zajistit přijímání elektronických faktur ve formátech, které budou definovány specifikací standardů.

Program semináře

Zpráva ze semináře
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Prezentace RNDr. Svobody, MF
Příloha č. 3 - Prezentace Ing. Bažanta, MF
Příloha č. 4 - Prezentace Ing. Piffla, MV


E&E Event 2018

Ve dnech 14. - 15. 6. 2018 se uskuteční v Berlíně E&E Event 2018.

Nabídka prezentace.

Více informací na www.eeevent2018.org.


Konference Projektování pozemních komunikací 2017

V pořadí sedmá konference Projektování pozemních komunikací se uskutečnila v úterý 23. 5. 2017 v Praze, v hotelu STEP.

Účastníci konference

Prezentace (odkaz na přehled prezentací)

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Program konference. 

Upoutávka na konferenci s tématy.

Více informací na www.konference-projektovani.cz


Seminář k revidovaným ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Seminář se uskutečnil v pondělí 27. 2. 2017 v Hotelu Akademie Naháč, 257 24 Chocerady.

Program semináře.

Prezentace Ing. Jiřího Segra (soubory ve formátu pdf - ke stažení):
Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016
Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016


Školení STEPS 8, SENS 12 a 13 

Školení probíhala od ledna do března 2017, viz Přehled kurzů s uvedením termínu a místem konání

Základní informace:
Upoutávka STEPS 8 - Návrh zhutňovací sestavy s použitím počítačového programu HAV

Upoutávka SENS 12 - Emulzní technologie
Upoutávka SENS 13 - Betonové konstrukce v silničním stavitelství
 

Zhodnocení školení:
Zhodnocení školení STEPS 8 - Návrh zhutňovací sestavy s použitím počítačového programu HAV včetně příloh:
1. Přehled účasti na školení
2. Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3. Zastoupení jednotlivých profesí na školení 

Zhodnocení školení SENS 12 - Emulzní technologie včetně příloh:
1. Přehled účasti na školení
2. Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3. Zastoupení jednotlivých profesí na školení 

Zhodnocení školení SENS 13 - Betonové konstrukce v silničním stavitelství včetně příloh:
1. Přehled účasti na školení
2. Přehled hodnocení školení a přednáškových témat
3. Zastoupení jednotlivých profesí na školení

Program školení:
Podrobný program STEPS 8
Podrobný program SENS 12 
Podrobný program SENS 13 

Prezentace (soubory ve formátu pdf - ke stažení):
STEPS 8 - prezentace:
Metodika návrhu zhutňovací sestavy, Ing. Petr Mondschein, Ph.D. / Doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Uživatelský manuál HAV - program pro výpočet hutnění asfaltových vrstev, Ing. Pavel Klapka

SENS 12 - prezentace:
Asfaltové kationaktivní emulze, Ing. Jiří Plitz
Postřiky, membrány, nátěry - provádění, Ing. Václav Valentin
Další emulzní technologie, Ing. Václav Valentin, Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Emulzní kalové vrstvy - provádění, Ing. Ján Štefík
Emulzní technologie a asfaltové emulze - zkoušení, Ing. Václav Neuvirt, CSc.

SENS 13 - prezentace:
TKP 18 požadavky na složky betonu a beton pro PK, druhy zkoušek, zatřídění staveb, Ing. Marie Birnbaumová
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 1 Všeobecně, Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty, Ing. Jaroslav VodičkaKonference Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016

Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2016 se uskutečnila v úterý 22. listopadu 2016 v Brně, v hotelu Voroněž.

Program konference (soubor ve formátu pdf)

Upoutávka na konferenci s tématy (soubor ve formátu pdf)

Více informací na www.pvpv.sdruzeni-silnice.cz.


Diskusní seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 15. 11. 2016 se uskutečnil v Praze, v hotelu STEP, diskusní seminář ke směrnicím zákona o zadávání veřejných zakázek. Na semináři vystoupili Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA a JUDr. Viktor Vlček z ŘSD ČR.

Pozvánka na seminář (soubor ve formátu pdf)
Program semináře (soubor ve formátu pdf)

Prezentace Ing. Viktora Vlčka
Prezentace JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA 


Seminář "Nové technologie financované z příspěvků SFDI"

Seminář se uskutečnil dne 28. června 2016 od 10.00 hod. na Ministerstvu dopravy. Prezentace jsou k dispozici na webových stránkách SFDI. Fotky ze semináře ve fotogalerii.

Pozvánka s programem.


Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 14. června 2016 se v Praze uskutečnil seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Program semináře.

Prezentace Mgr. Davida Dvořáka, LL.M., Ph.D.
Prezentace JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA Školení k obchodním podmínkám

Sdružení pro výstavbu silnic Praha realizovalo 3 jednodenní školení k obchodním podmínkám, viz program.

Dne 6. 1. 2016 v Praze  (Wellness Hotel STEP, Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9), dne 26. 1. 2016 v Českých Budějovicích (Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 370 04 České Budějovice) a dne 3. 3. 2016 v Brně (AVANTI Hotel, Střední 61, 602 00 Brno).

Více informací o uskutečněném školení: Školení k obchodním podmínkám.

Prezentace - ke stažení:

Zásady obchodních vztahů podle Červené a Žluté knihy FIDIC ve vazbě na výstavbu pozemních komunikací, JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA 

Zvláštní obchodní podmínky pro výstavbu pozemních komunikací, Ing. Vladimír Veselý


Školení SENS 10 - Technologie stavby vozovek - Podloží a konstrukce vozovky
Školení SENS 11 - Technologie stavby vozovek - Poruchy a opravy vozovek

V roce 2015 byla vydána publikace Technologie stavby vozovek a uskutečnila se školení SENS 8 - Povrchové vlastnosti vozovek a SENS 9 - Asfaltové směsi a vrstvy. Zahájili jsme tím systematické školení celé problematiky zaměřené nejen na dříve preferovanou zhotovitelskou sféru, ale i projektanty a investory. V únoru a březnu 2016 proto proběhly další 2 cykly školení, SENS 10 - Podloží a konstrukce vozovky a SENS 11 - Poruchy a opravy vozovek. Program školení byl připraven a strukturovaný stejně jako v publikaci Technologie stavby vozovek. Mnoho čtenářů nové publikace toto školení uvítalo, protože jim pomohlo lépe pochopit dané téma. Samozřejmě, že nabylo časově možné obsáhnout všechna témata obsažená v publikaci. Proto bylo školení v souladu s poptávkou účastníků zaměřeno především na prezentaci aktuálních problémů a běžné informace byly zmíněny jen okrajově. Účelem přednášek bylo vysvětlování problematiky a příklady z praxe, nikoliv čtení požadavků norem.

Upoutávka SENS 10 - Technologie stavby vozovek - Podloží a konstrukce vozovky (garant: Ing. Jan Zajíček)
Upoutávka SENS 11 - Technologie stavby vozovek - Poruchy a opravy vozovek (garant: Ing. Václav Neuvirt, CSc.)

Časový program SENS 10 - Technologie stavby vozovek - Podloží a konstrukce vozovky
Časový program SENS 11 - Technologie stavby vozovek - Poruchy a opravy vozovek

Školení proběhlo v únoru a březnu 2016, viz přehled kurzů.

Zhodnocení školení Technologie stavby vozovek včetně příloh:
1. Přehled míst konání kurzů a počet účastníků na školení Technologie stavby vozovek
2. Přehled účasti organizací na školení SENS 10 - Podloží a konstrukce vozovky
3. Přehled účasti organizací na školení SENS 11 - Poruchy a opravy vozovek
4. Zastoupení jednotlivých profesí na školení
5. Přehled hodnocení školení SENS 10 účastníky jednotlivých kurzů
6. Přehled hodnocení školení SENS 11 účastníky jednotlivých kurzů


Prezentace SENS 10 - Podloží a konstrukce vozovky (ke stažení):

Prezentace SENS 11 - Poruchy a opravy vozovek (ke stažení):


Školení STEPS 7 - Pokládka hutněných asfaltových směsí

Sledování kvality asfaltových vozovek v České republice ukázalo, že relativně krátkou životnost hutněných vrstev často ovlivňuje nízká míra zhutnění a vysoká mezerovitost vrstev krytu. Tento problém většinou vyplývá z nesprávného návrhu zhutňovacích sestav, použití nedostatečného počtu válců i jejich nevhodného nasazení a samozřejmě i z nedostatečného dodržování optimálního postupu hutnění. Další rezervy ve výše uvedeném smyslu lze spatřovat v častém používání obtížně zpracovatelných směsí a organizaci procesu hutnění; málo jsou využívány hutnicí zařízení finišerů i nové typy dynamicky hutnicích válců. Někdy zhoršenou kvalitu prací ovlivňují i nedostatečné znalosti pracovníků pokládky. Všechny tyto příčiny byly analyzovány a vzaty v úvahu a pro zlepšení uvedeného stavu se v roce 2013 Sdružení rozhodlo revidovat ve spolupráci s doc. Ing. Václavem Hanzíkem, CSc. a dalšími odborníky příručku "Pokládka hutněných asfaltových směsí" z roku 1986. Významnou a pro praxi důležitou součástí příručky je v kapitole 7 obsažená metodika návrhu zhutňovací sestavy a postupu hutnění. Pro relativní složitost metodiky návrhu byl však za tímto účelem zpracován rozsáhlý počítačový program nazvaný Hutnění asfaltových vrstev (HAV), který ve své hlavní části může provádět posouzení a upřesnění návrhu zhutňovací sestavy a technologie hutnění a umožňuje shrnout graficky a početně výpočty do tzv. souhrnného schématu pokládky, to se pak stává důležitým a konkrétním podkladem pro optimální způsob hutnění využívaný všemi pracovníky pokládky. V souvislosti s vydáním revidované příručky a zpracováním nového programu Sdružení pro výstavbu silnic Praha realizovalo školení s názvem STEPS 7 - Pokládka hutněných asfaltových směsí, které bylo zaměřeno na výše uvedená témata obsažená v nově zpracované publikaci. Součástí školení byla rovněž detailní prezentace počítačového programu.

Publikaci "Pokládka hutněných asfaltových směsí" je možné zakoupit, viz objednávka.

Školení proběhlo od ledna do března 2016, viz program a přehled kurzů.

Zhodnocení školení STEPS 7 - Pokládka hutněných asfaltových směsí včetně příloh:
1. Přehled účasti a míst konání kurzů
2. Počet organizací a účastníků
3. Přehled hodnocení školení a přednášených témat
4. Zastoupení jednotlivých profesí na školení 

Prezentace STEPS 7 - Pokládka hutněných asfaltových směsí (ke stažení):


Konference Asfaltové vozovky 2015

Konference se uskutečnila ve dnech 24. - 25. 11. 2015.

Prohlášení pořadatelů konference AV 2015

Více informací na www.asfaltove-vozovky.cz


Konference Projektování pozemních komunikací

Konference Projektování pozemních komunikací se uskutečnila dne 19. 5. 2015 v hotelu STEP a bylo přítomno přes 200 účastníků.

Program konference (soubor ve formátu PDF)
Příspěvky do sborníku (soubor ve formátu PDF)
Účastníci (soubor ve formátu PDF)
Prezentace (odkaz na přehled prezentací)
Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.


Veškeré informace výše uvedené informace (příspěvky do sborníku, prezentace i fotografie) jsou uveřejněny rovněž na webových stránkách stránkách konference www.konference-projektovani.cz 


Školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek
SENS 8 - Povrchové vlastnosti vozovek a SENS 9 - Asfaltové směsi a vrstvy

Školení o evropských normách SENS 8 - Povrchové vlastnosti vozovek a SENS 9 - Asfaltové směsi a vrstvy probíhalo od 11. 2. 2015 do 26. 3. 2015. Celkem se uskutečnilo 14 kurzů v 7 městech ČR, viz Přehled kurzů.


Prezentace SENS 8 - Povrchové vlastnosti vozovek (ke stažení):

Prezentace SENS 9 - Asfaltové směsi a vrstvy (ke stažení):

Zhodnocení školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek (SENS 8 a SENS 9) včetně příloh:
a)   Počet organizací, účastníků a přehled míst konání kurzů
b)   Přehled hodnocení školení a lektorů účastníky kurzů
c)   Zastoupení jednotlivých profesí na školení


Workshop Bezpečnost na silničních stavbách za provozu

Dne 11. 3. 2015 se na stavební fakultě ČVUT v Praze uskutečnil workshop na téma "Bezpečnost na silničních stavbách za provozu". Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problematice týkající se bezpečnosti na stavbách za provozu a zahájit společně systematické řešení problematiky. Dalším tématem byly možnosti a úskalí práce v noci. Záštitu nad akcí převzali ministr dopravy Dan Ťok a děkanka Fakulty stavební ČVUT Alena Kohoutková. K akci byla uveřejněna tisková zpráva.


Prezentace - ke stažení: