Rozpočet SFDI na rok 2020


Datum události: 4.9.2019

Sdružení vydalo stanovisko k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022. Lze konstatovat, že finanční prostředky určené pro údržbu jsou nedostačující. Rozpočet neřeší v dlouhodobém horizontu  financování dopravní infrastruktury v ČR.

Stanovisko SVS k rozpočtu SFDI na rok 2020