Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2018


Datum události: 9.5.2018

Dne 4. 5. 2018 schválil výbor SFDI následující příspěvky:

Na křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou ve výši 370,6 mil. Kč 

Výbor SFDI schválil příspěvky na "financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou" pro rok 2018. Tyto příspěvky jsou určeny jednotlivým obcím, které často nemají dostatek finančních prostředků na finančně náročné opravy či výstavbu komunikací, které kříží státní či krajskou infrastrukturu. V letošním roce bylo podpořeno celkem 9 akcí částkou ve výši 370,564 mil. Kč.

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy ve výši 53 mil. Kč

Výbor SFDI schválil příspěvky na "financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy" pro rok 2018. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 8 akcí s celkovou výší příspěvku 53,205 mil. Kč.

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH II. a III. TŘÍDY 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 27,8 mil. Kč

Výbor SFDI schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již druhým rokem. Na rok 2018 byl schválen příspěvek pro celkem 14 letišť ve výši 27,75 mil. Kč.

VYBAVENÍ LETIŠŤ 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018 

Historicky nejvyšší příspěvek na cyklostezky

Výbor SFDI schválil letošní příspěvky na Výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Celkově byl schválen příspěvek pro 48 akcí s limitní výší příspěvku 348,8 mil. Kč. Výstavbou podpořených cyklostezek dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů, případně i chodců tam, kde se jedná o cyklostezku smíšenou. Mezi schválenými akcemi jsou nově i tři žádosti na krajské cyklostezky, což je trend, který by měl v dalších letech zlepšit možnosti budování cyklostezek propojujích jednotlivé obce.

CYKLOSTEZKY 2018 - Žádosti schválené Výborem SFDI dne 4. 5. 2018