Výsledky Ministerstva dopravy od r. 2014


Datum události: 4.6.2018

Ministerstvo dopravy na tiskové konferenci dne 4. 6. 2018 uveřejnilo zprávu o výsledcích od roku 2014. Materiál uvádí pozitivní informace. Oblastem, ve kterých nebyl zaznamenán výrazný posun, se zpráva nevěnuje (PPP projekty, BIM, zadávání staveb dle ekonomické výhodnosti).

Výsledky Ministerstva dopravy od roku 2014